കുരുക്കളും പാടുകളും പമ്പകടക്കാൻ ഇനി ഇതുമതി

മുഖത്തെ ബാധിക്കുന്ന സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ്. മുഖക്കുരു മുതൽ കരിവാളിപ്പ് കറുത്ത പാടുകൾ ഇവയെല്ലാം ഇതിൽ പെടും. മുഖക്കുരു ഉണ്ടായത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കുഴികൾക്ക് കൃത്രിമമായ പരിഹാരം തേടുന്നതിനും പകരം സ്വാഭാവിക പരിഹാരങ്ങൾ തേടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും വരുത്താത്ത തികച്ചും സ്വാഭാവികം ആയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഐസ് ഇതിനു ചേർന്ന സ്വാഭാവിക പരിഹാരമാണ്. ഇത് ചർമത്തിലെ ദ്വാരങ്ങൾ ചുരുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

വൃത്തിയുള്ള ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഐസ്സ് പൊതിഞ്ഞ് ഇത് മുഖത്തെ കുഴികൾക്ക് മീതെ അൽപനേരം മസാജ് ചെയ്യുക. ഇത് ദിവസവും അൽപ്പകാലം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഐസ് വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുന്നതും വളരെ നല്ല മാർഗമാണ്. അടുത്തതായി മുട്ട. മുട്ടയും ഇതേപോലെ മുഖത്തെ ദ്വാരങ്ങൾ ക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്. അതുപോലെതന്നെ മുഖത്തെ കുരുക്കളും പാടുകളും മാറാൻ ഞാൻ ടോണർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.