ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുകൾമാറ്റി ഇനിതിളക്കമേകാം

വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ചർമത്തിലെ ചളി എല്ലാം കളഞ്ഞു തിളക്കത്തോട് കൂടിയ ചർമം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രബ്ബ് ആണ്. ഇതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയും ആണ്. ഇത് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.

എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൂലം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയി തീരും. ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഇതിൻറെ കൂടെ തേനോ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഓ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഓ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ബ്ലാക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് എടുത്തും ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മിശ്രിതമാണ്. തക്കാളി ഡാർക്ക് സ്പോട്സ് മാറ്റാനും ഇന്നും കറുത്ത പാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും വളരെ സഹായിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.