ലിഗംമണിക്കൂറുകളാൽ വടി പോലെ നിവർന്നുനിൽക്കും

ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉള്ള ഒരു സംശയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം ദീർഘനേരം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നു ഇടക്ക് ലിംഗം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ചിലർക്ക് ലിംഗം ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഒരുപാട് നേരം ബാഹൃ ലീലകളിൽ ഒക്കെ ഏർപ്പെട്ടതിനു ശേഷം സ്ഖലനം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപായി ലിംഗം പെട്ടെന്നുതന്നെ കൊഴിഞ്ഞുപോകും. ഈയൊരു സമയത്ത് രണ്ടുകൂട്ടർക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള സുഖവും ലഭിക്കുകയില്ല.

ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഒരു സുഖം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. ഇങ്ങനെ സുഖം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുളള താല്പര്യം തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകുന്നു. അതിനായുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു മാർഗം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ആയുർവേദ കടകളിൽനിന്ന് ഒക്കെ വാങ്ങാനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.