കുഴി നഖം വളരെഎളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ ഇങ്ങനെചെയ്താൽ മതി

കുഴിനഖം ആർക്കുംതന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നുതന്നെയാണ്. കുഴിനഖം കാണുന്നതും ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അതുപോലെതന്നെ വൃത്തിയില്ലായ്മ യുടെ സൂചനയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് വന്നവർ അവർ കുഴിനഖം മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ കാണില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗ്ഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആയി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. കയ്യിലെ നഖത്തിലും അതുപോലെതന്നെ കാലിൽ നഖത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഇത്.

ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കുന്നത് അത് കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ പൊടിയാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് അലോവേര ജെൽ ആണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഏത് നഖം ആണോ കുഴിനഖം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത് നഖം നന്നായി കഴുകി അഞ്ചുമിനിറ്റ് നേരം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിനു നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.