ചളിപിടിച്ച് കുപ്പത്തൊട്ടി പോലെ ആയവാഷ്ബേസിൻ ഇനികണ്ണാടി പോലെതിളക്കാം

വളരെ നല്ല ഒരു വീടും മാർഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഒരു ക്ലീനിംഗ് ടിപ്പാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വാഷിംഗ് ബേസിൻ കഴുകുന്നത് നമുക്ക് തൃപ്തി വരാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. എത്ര തന്നെ കഴുകിയാലും വൃത്തിയായി കിട്ടില്ല എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റിനിർത്തും. ഇനി വാഷ്ബേസിൻ വളരെ വൃത്തിയോടെ കണ്ണാടിപോലെ തിളക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്ന ക്ലീനിംഗ് രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാഷ്ബേസിൻ കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങുക മാത്രമല്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു വരെ പോയി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിനായി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വിനാഗിരിയും അതുപോലെതന്നെ ഡിഷ് വാഷും ആണ്.

ആദ്യം വിനാഗിരി ഗിരി ബെയ്സിൻറെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു ശേഷം ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം കുറച്ചു സമയത്തിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ടതാണ്. ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം കുറച്ചുനേരം അങ്ങനെതന്നെ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം കൂടിയ കറകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇളകുന്നതിനു അത് സഹായിക്കും. ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ് ആണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.