ചുണ്ടുകൾഭംഗിയുള്ള ആക്കാൻ ഇതു പയോഗിച്ചാൽമതി

ചുണ്ടുകൾ നല്ല രീതിയിൽ കളർ വയ്ക്കുന്നതിനും തിളക്കം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചുണ്ട് വരണ്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നല്ലരീതിയിൽ തുടുത്ത ചുണ്ടുകൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയും ഉള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഒരു ലിപ് ബാം ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് തികച്ചും വളരെ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്ടുകളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ലിപ്ബാം ഒക്കെ വളരെയധികം കൃത്രിമം ഏറിയതും അതുപോലെതന്നെ പിന്നീട് സൈഡ് എഫക്ട് വരാൻ പോലും കാരണമാകുന്നതാണ്.

ഇവിടെ ലിപ്ബാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണ്. ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ ഇട്ടതിനുശേഷം അതിൻറെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. വെള്ളമൊഴിക്കാതെ വേണം അതിൻറെ നീര് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ആയിട്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടു മാസത്തോളം കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.