ഗ്യാസ് കയറുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ആണോ ആമാശയ ക്യാൻസർ തുടക്കമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരും പലപ്പോഴായി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ അത് വളരെ നിസാരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് പിറകിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിൽ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ എന്ന പ്രശ്നവും അതുപോലെ തന്നെ ആമാശയ കാൻസറും അതുമായുള്ളവ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

ഈ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അഥവാ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഉള്ള ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അത് സാധാരണമായി ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാണ് അതിൻറെ ഉൽപാദനം നടക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ അതുകാരണം ആമാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ തൊലിയിലെ വ്രണം വരുകയും അത് കാരണമാണ് ഈ സിംപ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

അതിൽ വളരെ കോമൺ ആയി കാണുന്നത് സ്‌ട്രെസ് ആണ്. സ്ഡ്രസ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക്, സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക്, കൂടുതലായി ഇത് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. പിന്നെ കാണുന്നത് സ്ഥിരമായി പുക വലിക്കുന്നവർക്കും മദ്യപാനശീലം ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.