വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യം ഇരട്ടിയാകുന്നു എങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു

എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു. കേരളത്തിലെ സീനിയർ മോസ്റ്റ്‌ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നെഫ്രോളജിസ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി. നമ്മൾ എപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം? എത്ര കഴിക്കണം? എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള വിചാരങ്ങൾ ഈ തലമുറയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയാം.

എത്രത്തോളം അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യാതെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, ഫാസ്റ്റ് ആയ ഹോട്ടലിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങിനെ കഴിച് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അധികപങ്കും. കൂടുതലായും ഏത് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം? എത്ര കഴിക്കണം?എന്താണ് ഭക്ഷണം? എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും വിവരമില്ലാതെ അറിഞ്ഞോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ഉള്ള ഭക്ഷണരീതിയാണ് നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം.

കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ ഭക്ഷണത്തെ പറ്റിയും ഓരോ ദിവസത്തെ നാം എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്നതിനെപ്പറ്റി ശരിയായ ഒരു വിവരം ഇല്ല എന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 98 ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.