സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിൽ ഷേവ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ്

പല ആളുകളിലും വരുന്ന ഒരു സംശയം ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആക്സിലറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏരിയയിൽ, ആക്സിലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ കക്ഷ ഭാഗവും കാലുകളുടെ ചേർന്ന വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുടി വളരുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേടുകൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഹെയർ ഗ്രൗത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഡ്രിംമെർ ഉപയോഗിച്ച് ഹെയർ റിമോവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിസറുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല മെത്തേഡുകളും അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിലും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാതെ തോന്നിയ മെത്തേഡുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി വരുന്നത്. കാരണം സ്കിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലെംസ് ഉള്ള ഒരു ആൾ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഇത്തരം ഏരിയകളിൽ ഷേവ് ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻറെ ഭാഗമായി വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി വരുന്നത്.

കാരണം സ്കിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലെംസ് ഉള്ള ഒരാളും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഇത്തരം ഏരിയകളിൽ ഷേവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലർജിക് ജന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിൽ അതായത് താരൻ, തുമ്മൽ, ശ്വാസംമുട്ട് എന്നീ ഉള്ളവർ സ്കിൻ ചൊറിച്ചിൽ മറ്റും അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള വയറിൻറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സ്കിന്നിന് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് വരുവാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *