നിങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി രോഗം വരുമെന്ന് ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ മൂത്രത്തിൽ പത എന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിനുശേഷം ഒത്തിരി ആളുകൾ അവരുടെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ്, ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് ഒത്തിരി ആളുകൾ കിഡ്നി ഫെയിൽഡ് ആകുവാനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അതിൽ കണ്ടത്.

അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഒരു നോർമലായി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭൂരിഭാഗം റിപ്പോർട്ടുകൾ നെഫ്രോളജിസ്റന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ ഡയലിസിസ്ന് റഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടുകളാണ് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നു അനലൈസ് ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യമാണ് വൃക്കരോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്. വൃക്കരോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം.

കാരണം ലിവർ ഡാമേജ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കിഡ്നിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ക്രിയാറ്റിൻ ഒക്കെ ഒന്ന് നോർമൽ അളവിൽ നിന്ന് ക്രോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ പിന്നീട് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ പത്തു ശതമാനം മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഉയർന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *