സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്തെ ദുർഗന്ധം ചൊറിച്ചിൽ കറുപ്പ് ഇവനാണ് വില്ലൻ യഥാർത്ഥ പരിഹാരം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒത്തിരി സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്ത്രീകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുമാതിരി ചൊറിച്ചിൽ ആണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇന്നർ വെയറുകളിൽ ഒക്കെ ഒരു വഴു വഴുപ്പ് പോലെ കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ ബാഡ് സ്മെല് വരാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ഇച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

പല രീതിയിൽ ഇത് പറയാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ റിപ്പിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട്. യൂറിനറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത്. അതും ഉണ്ട് കാരണം. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ചിലർക്ക് ഇതൊക്കെ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കാം.

യൂറിനു ശേഷമാണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ യൂറിൻ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂറിനിൽ ബാഡ് സ്മെല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു പിക് ആയി അവിടെ കാണാറുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *