നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിയുന്നതിന് പിന്നിലെ വില്ലൻ ഈ ഭക്ഷണമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മുടി കൊഴിയില്ല

ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിലിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ തലയിൽ എത്ര മുടി ഉണ്ട്, അതിൻറെ നിറം, അതിൻറെ നീളം, ഇതൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ആണ്. അതായത് ഹെരിഡിക്റ്ററി ഫാക്ടർസ് ആണ് കൂടുതലായും ഉള്ളത്. ചില ആളുകളുടെ മുടി ഭയങ്കര നീളത്തിൽ ആയിരിക്കും. ജാപ്പനീസ്ന്റെയും കൊറിയൻസിന്റെയും മുടി നല്ല നീട്ടത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടിയും ചുരുളിച്ച ഉള്ള മുടി ആയിരിക്കും സാധാരണ കാണുന്നത്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം വരെ മുടിയിഴകൾ ഉണ്ടാകും.

നമ്മുടെ സ്കീന്നിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെഡ് ആണ്. അതിന് ജീവനില്ല. അതിന്റെ ജീവനുള്ള ഭാഗം തലയുടെ അടിയിൽ ഉള്ള ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ നിന്നാണ് മുടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ മുടിയുടെ വളർച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു സെൻറീമീറ്റർ മാത്രമാണ് മുടി വളരുന്നത്. അതിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, എത്ര മരുന്ന് ചെയ്താലും വളരുകയില്ല. പിന്നെ ഓരോ മുടിയും വളരുന്നത് മൂന്നു സ്ടേജ് ആയിട്ടാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുടി. വളർന്ന കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുടി ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് കൊല്ലം വരെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.

അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അത് കാറ്റഗൻ ഫെയ്സ് എന്ന് പറയും, കാറ്റഗൺ ഫെയ്സ് ആകുമ്പോൾ മുടി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൊണ്ട് മുടിയുടെ വളർച്ച നിന്ന് അത് അവിടെ റസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ റെസ്റ്റിംഗ് ഘട്ടം സാധാരണ നാലോ അഞ്ചോ മാസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെനിന്ന് കൊഴിഞ്ഞുപോകുയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Pinne മനുഷ്യന്മാരുടെ മുടിയും മൃഗങ്ങളുടെ മുടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ മൃഗങ്ങളിൽ എല്ലാ മുടികളും ഒരുമിച്ചാണ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്.

അതുകഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ അങ്ങനെ അല്ല. ഒരു സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ 100 മുതൽ 150 മുടി വരെ ഉണ്ടാകാം. അതിലെ എല്ലാ മുടികളും ഒരേ പോലെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള മുടികൾ ആവണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *