ദിവസവും രാവിലെ ഇത് കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് നല്ല നിറം വയ്ക്കും കവിളുകൾ തുടുക്കും രോഗങ്ങൾ മാറും എൻറെ ജീവിത ശൈലി

പല സമയങ്ങളിൽ ആയിട്ടും പലരും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. ഡോക്ടർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫിസിഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ്? എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് ഡോക്ടർ കഴിക്കുന്നത്? ഏതളവിൽ ആണ് കഴിക്കുന്നത്? സ്ട്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ടൈം എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. പലരും പല സമയങ്ങളിലായി ചോദിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയാണ്.

അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും ചില സമയങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് അന്നേരം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതായത് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ആയിട്ടും വരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻറെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ആണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്.

ആറു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വാക്കിങ് ഉണ്ട്. 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാക്കിങ്. അതിൽ കൂടുതൽ വാക്കിങ് ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും. എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കിങ്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജിമ്മ് വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് വീട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *