കുട്ടികൾ പൊക്കം വെക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻ

പീഡിയാട്രിക്സ്ൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്സിനേഷൻ, ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്, ന്യൂട്രിഷൻ എന്നിവയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുവാൻ പോകുന്നത്. പോഷകാഹാരമാണ് അതിലൊന്ന്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത്. അടുത്തതായി ഇവരുടെ പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പുകൾ കൊടുക്കുക.

പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്. കുഞ്ഞു കൃത്യമായി വളരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് പനിയോ ചുമയോ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ്. പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു മൂന്നുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. കാരണം വളർച്ചയുടെ പല നാഴികക്കല്ലുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചില കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം കിട്ടാതെ ഗ്രഹണി പിടിച്ച പോലെ ആവാറുണ്ട്. ചിലർ ആണെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടി വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ആണ് വാർത്തു എടുക്കേണ്ടത്.

പ്രായത്തിനനുസരിചുള്ള ആരോഗ്യം ആണ് വേണ്ടത്. വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റിനു ഒപ്പം തന്നെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകണം. വെയിറ്റ് വെക്കാൻ ആയിട്ട് പോഷകാഹാരങ്ങൾ കൃത്യമായ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് വളർച്ച കിട്ടാതിരിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *