കയ്യിൽ കഴപ്പും തരിപ്പും ശരീരം നൽകുന്ന അപകട സൂചന ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കൂ

കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ്, കടച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദന ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം ഒരുപാട് രോഗികൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ലഘുവായിട്ടാണ് പറയുവാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രം? മനുഷ്യനെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കഴിവാണ്.

നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നായ മീഡിയൻ നെർവ് അത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ നടുഭാഗത്ത്ലൂടെ വന്നു കൈവള്ളയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ വ്രിസ്‌റ് ഭാഗത്ത് വെച്ച് കാർപ്പൽ ടണൽ ഒരു ടണൽ പോലുള്ള ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് കയറുന്നത്. അവിടെയുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ കാരണമാണ് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് അതികഠിനമായ വേദന അല്ലെങ്കിൽ തരിപ്പ്, പുകച്ചിൽ, മുളകരച്ചതുപോലുള്ള ഫീലിംഗ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്.

ആർക്കാണ് കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്? സാധാരണ നമ്മുടെ പോപുലേഷനിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെയുള്ള ആളുകളിൽ കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതലായും ഇത് സ്ത്രീകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പുരുഷന്മാരിലും കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഒരു കൈ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുകൈയും ഒരേസമയം തന്നെ കണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *