എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും വായിൽ നാറ്റം മാറുന്നില്ല ഇവനാണ് വില്ലൻ ഇതാ പരിഹാരം ഇനി ആരും വായ നാറ്റം ആണ് എന്ന് പറയരുത്

കഴിഞ്ഞതവണ ഒരു പേഷ്യൻന്റ് വന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എത്ര നന്നായി ബ്രഷ് ചെയ്താലും വായനാറ്റം പോകുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം രണ്ടുനേരം ബ്രഷ് ചെയ്യും. വെള്ളം നല്ലപോലെ കുടിക്കും. എന്നാലും എൻറെ വായയിൽ പൊട്ട ഗന്ധമാണ്. ബാഡ് സ്മെല് ആണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാൻ ടെസ്റ്റിന് കാണിച്ചു. അതുപോലെ ഷുഗർഫ്രീ കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ജീരകം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏലയ്ക്ക കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. പല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടും വായയിലെ മണം മാറുന്നില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല.

അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റും അതുപോലെതന്നെ അതിനുള്ള മെഡിസിനുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഒരു രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിയായി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും വായനാറ്റം പോകുന്നില്ല പറയാറില്ലേ. നന്നായി പല്ലുതേക്കുന്ന അതുപോലെതന്നെ ഉള്ളവരിൽ വായ് നാറ്റം കാണാറുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻറെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.

കാരണം നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കേട്ട് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ വീഡിയോകൾ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. മാഗസിനുകൾ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. പല രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *