പ്രസവശേഷം ഐശ്വര്യ റായി അടി കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച മാജിക്കൽ ഡ്രിങ്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് അരക്കെട്ടിലെ ടയർ പോലെ കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് ഒരുക്കി കളയാം

പ്രസവശേഷം ഐശ്വര്യ റായ് വളരെ കൂടുതലായി മെലിഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ സൂത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കണ്ടവരാണ്. അങ്ങനെ പ്രസവശേഷം തടി വയ്ക്കുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. എങ്കിലും പ്രസവശേഷം തടി വെച്ചു എന്നതിൻറെ പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്രമണം, ട്രോളുകൾ ഇവയൊക്കെ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ഏറ്റു വാങ്ങിയ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

അങ്ങനെ ട്രോളുകൾ എല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഐശ്വര്യ റായി പഴയതിലും സ്ലിം ആയിട്ടാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഐശ്വര്യറായ് ചോദിച്ചത്. ഇത് എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നതാണ്. നന്നായി ഐശ്വര്യറായി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത് തന്റെ തടി ഇത്രപെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുവാൻ തന്നെ സഹായിച്ചത് ഗ്യാസിന് കമ്പനിയെന്ന പ്രൊഡക്ട് ആണ്.

കുടംപുളിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. അതായത് ഐശ്വര്യ റായ് തടി കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിച്ചത് കുടംപുളി എന്നാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *