പ്രെഗ്നൻസി ആയവർ കാണുക കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

കോവിഡ 19 വാക്സിനേഷനും പ്രഗ്നൻസിയെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുവാൻ പ്രധാന ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല രോഗികളും ഇന്ന് ദിവസവും വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പോർട്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുക്കണോ?പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയിൽ ഒന്നാണ് കോവിഡ് 19.

അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും വന്നതിനുശേഷം എന്തായിത്തീരുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോവിഡിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്താണ് കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കോവിഡ് 19 പ്രഗ്നൻസിയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അബോർഷനായി പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

ചിലർക്ക് സിസേറിയൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ. ഇന്ന് കോവിഡ് 19 വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. പ്രെഗ്നൻസിയിൽ എന്തായിത്തീരുമെന്ന് ഉള്ളത് ഇതുവരെയും പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *