നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവർ പോലും നിങ്ങളെ പ്രണയിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോകുന്നത് നമ്മൾ റൊമാൻറിക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനും പറ്റാതെ പോവുകയും ചിലരൊക്കെ ഭയങ്കര മുരട് സ്വഭാവമാണ്. അവർ ചിരിക്കില്ല. വലിയ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയും ആകാം. ചില ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്.

അവർ ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷേ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്കറിയില്ല. അങ്ങിനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരായ റൊമാൻറിക്? എത്രയേറെ കുടുംബങ്ങളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ല.

അതായത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും എന്ത് രോഗമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്റെ വിഷമങ്ങൾ പറയുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. എൻറെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ജോലി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴും ഭർത്താവും പറയുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *