ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും തൈറോയ്ഡ് കൂടുകയല്ലാതെ കുറയില്ല

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് തൈറോയ്ഡ്ന്റെ പ്രവർത്തന വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രോഗികൾക്ക് വരാവുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തനം നോർമൽ ആയി ഇരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അത് വളരെ അധികം നമ്മുടെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഇംപോർട്ടൻസ് ആണ്. ഇത് അതിലെ പ്രവർത്തന വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ വികസനത്തിന് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തനത്തെയും അത് ബാധിക്കും.

നെഞ്ചിലെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് വ്യത്യാസപ്പെടുതുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കും. അതിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുകയോ ചെയ്യരുത്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. വയറിൻറെ അനക്കതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വയറിളക്കം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ മനസ്സിന് കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം.

മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷീണം നമ്മുടെ ചെറിയ വണ്ണം അങ്ങനെ ഏറ്റവുമധികം ആയുസ്സുള്ള ചെറിയ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡിന് അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ദ്രാവകങ്ങൾ. നമ്മുടെ കഴുത്തിന് മുൻഭാഗത്താണ് ഈ തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ആ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടന്ന് കാണാലോ എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *