തൈറോയ്ഡ് തടയാൻ കഴിയ്ക്കേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ

ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഡിയോയിൽ പറയുവാൻ പോകുന്നത് പല വീഡിയോകളിലും ഞാൻ തൈറോയ്ഡ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം, ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ പല രീതിയിലുള്ള ആൻറിബോഡി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ആൻറിബോഡി പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ നോർമലായി എടുക്കുന്നവർക്ക്.

ആന്റി ബോർഡി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ആന്റി ബോഡിക്ക് ഒന്നും ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഇല്ല അതിൻറെ ആവശ്യവുമില്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസതിന്റെ മരുന്നുകൾക്ക് അകത്ത് 20% മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ.

ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് വരും. അതായത് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ട്. തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടോ അതും ഉണ്ട്. മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. പക്ഷേ തൈറോയ്ഡിന് വരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺണ്ടിഷൻ ആണ്. അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആൻറിബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *