മലയാളികൾ ദിവസവും സ്വാദോടെ കഴിക്കുന്ന ഈ അഞ്ച് വിഷങ്ങൾ ഇവയാണ് നമ്മളെ നിത്യരോഗി ആക്കാൻ ഇതു മാത്രം മതി

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്‌കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ധാരാളമായി കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വെളുത്ത വിഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒത്തിരിയേറെ വീഡിയോകളിൽ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെളുത്ത വിഷങ്ങൾ. അത് ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വെളുത്ത വിഷമല്ലേ. ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവേ വെളുത്ത വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചെണ്ണമാണ്.

വെളുത്ത വിഷങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അരിയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് മൈദ. മൂന്നാമത്തേത് പാൽ. നാലാമത്തെ പഞ്ചസാര. അഞ്ചാമത് ഉപ്പ്. ഇത്രയാണ് വെളുത്ത വിഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണണം. കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ടുമൂന്നു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയരുത്. അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ ഡൌട്ട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നതിനു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണുക. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒക്കെ കഴിക്കാം. അത് കുഴപ്പമില്ല. ചെറിയ അളവിൽ നമ്മൾ വിഷം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഒരു അളവിൽ കൂടുതൽ വിഷമം കയറുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *