ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണാതെ പോകരുത് ഗർഭാശയം നീക്കം ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായും കാണണം

അടുത്ത കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് റിമൂവ് ആ ശസ്ത്രക്രിയ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ വഴി ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെ പലർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായി മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഓപ്പൺ സർജറി. വയർ കീറി മുറിച്ച് തുറന്ന് ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുക. രണ്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി.

മൂന്നാമത്തെ കീ ഹോൾ. കീ ഹോൾ അതായത് ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി അതുവഴി നമ്മൾ ഗർഭപാത്രത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് അവസാനം ഗർഭപാത്രം വാജൈന വഴി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ മാർഗ്ഗം. മൂന്നാമത്തെ മാർഗം നമ്മൾ ഒരു ദ്വാരം പോലും വയറിൽ ഉണ്ടാക്കാതെ അതായത് കീഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതെ പരിപൂർണ്ണമായി ഉള്ള മാർഗമാണ് ഇത്.

ഇവയൊക്കെയാണ് മൂന്നുമാർഗ്ഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ മുറിക്കുന്നു, വജൈനൽ, കീ ഹോൾ. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്നകാലത്ത് ഒരു 10, 25 വർഷം മുൻപ് ഓപ്പൺ സർജറി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വയർ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കേസുകളിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ ചെയ്യുന്നതിന് കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങിയവ മതി എന്ന് മനസ്സിലായി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *