വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹാർടിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ

ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭക്ഷണക്രമവും ഹൃദ്രോഗവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഭക്ഷണം എന്ത് കഴിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും വലിയ ധാരണ ഒന്നും ഇല്ല. ഒരു രോഗി ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടതിനുശേഷം പലപ്പോഴും നമ്മൾ രോഗങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് പറയുകയും ഡോക്ടർ കേട്ടിട്ട് ചികിത്സ പറയുകയും അത് അനുസരിക്കുകയും മരുന്ന് കുറിപ്പ് എടുത്തതിനുശേഷം രോഗി പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ നേരത്തെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നുള്ളത്.

അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇങ്ങനെ തിരക്കുപിടിch നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. ഈ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പല രോഗികളും കൂടെയുള്ള ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പലരും ചിന്തിക്കാത്തത് ഭക്ഷണക്രമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെകിൽ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *