സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാണണം കാണാതെ പോകരുത്

ഇന്ന് പ്രഗ്നൻസിയെ കുറിച്ച് ജനറലായി ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ചില സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർസിനു ഫോണിൽ ആയാലും വാട്സപ്പിൽ ആയാലും ആളുകളിൽനിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ സംശയങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ തീർക്കും. എങ്കിലും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഈ സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല എന്ന്.

അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇത്. പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു സംഭവമാണ്. അല്ലേ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ മിഥ്യകളും ഇഷ്ടംപോലെ സംശയങ്ങളും ഇഷ്ടംപോലെ അനാവശ്യ തെറ്റിദ്ധാരണകളും എല്ലാമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒക്കെ മാറ്റി സത്യം എന്താണ്? മിത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയാൽ വളരെ നല്ല ഒരു പ്രഗ്നൻറ് പീരിയഡ് ഒൻപത് മാസം വളരെ സന്തോഷം ആയി പോയി നല്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടാവുന്നതേയുള്ളൂ.

അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ആയി എടുക്കാം. പ്രഗ്നന്സി കിറ്റ് പോസിറ്റീവായി കണ്ടു. കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലം അതിൽ എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പൊതുവേ പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രഗ്നൻറ് ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? ലാസ്റ് പീരിയഡ്‌സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ആണ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലർ അതിൻറെ പിറ്റേദിവസം വളരെ ഭംഗിയായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട്.

ചില ആളുകൾ ഒരു ആഴ്ച വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇനി മെൻസസ് അഥവാ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരാഴ്ച കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സമയമാവുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാല് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകും. ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഇത് പ്രകാരം നിങ്ങളൊരു 6, 7 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫെസ്റ്റ് വിസിറ്റ് നടത്തിയിരിക്കണം എന്നാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *