ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശാസകോശം ക്ലീൻ ആകും എത്ര പഴകിയ കഫക്കെട്ടും മാറും

പലരും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് പറയാറുള്ള ഒരു കമ്പ്ലൈണ്ട് ആണ് കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ടെർമിനോളജി ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കൂടി കഴിയില്ല. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന കഫക്കെട്ട്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളത്. പലപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ തന്നെ ക്ലിനിക്കിലെ നോട്ടുകൾ ആയി എഴുതിവെക്കും. കഫക്കെട്ട് എന്ന് തന്നെ. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറുകുറിപ്പ് എന്ന് അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര കുറുകുറിപ്പാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്.

അപ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ശ്വാസ നാളത്തിൽ ഒക്കെ കഫം കെട്ടി നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് ഇത്. അതിനെ പറയുന്നതാണ് കഫക്കെട്ട് എന്ന്. കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ അവരൊക്കെ കഫം എടുത്തു തുപ്പി കളയുവാൻ അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറുകുറുപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും അമ്മമാർക്ക് തോന്നുന്നത്.

പലപ്പോഴും ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായി നമുക്ക് തിരിക്കാം. അപ്പർ റസിപ്പിറൈട്ടറി ട്രാക്ക് എന്നും ലോവർ റെസിപ്പിരട്ടറി ട്രാക്ക് എന്നും പറയാം. ലോർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് തന്നെ നേരെ ചെന്ന് പല ശാഖകളായി തിരിഞ്ഞ് എയർ ബാഗുകളിൽ എത്തി അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ബ്ലഡ് കപ്പില്ലാരീംസിലെ ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും തിരിച്ചെടുത്ത അത് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുകയാണ് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ധർമ്മം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *