ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കരൾ പണിമുടക്കി തുടങ്ങി പരിഹാരം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ആളുകളും കേൾക്കാറില്ല അതായത് ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ലിവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ആയിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മുള്ള് കുത്തുന്ന വേദന, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനുകൾ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിവർ കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്.

ലിവർ കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് iത് കൊളസ്ട്രോൾ റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നത്. അത് ട്രി പ്രൊഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്ൻ ആയിട്ടും നമ്മുടെ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷന്ങ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. ചിലരുടേത് അത് പല ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പല വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത്.

എന്നാലും മാക്സിമം അമ്പത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഓക്കേ ആണ്. എന്നാൽ അതിനു മുകളിലായി 70, 80, 90 എന്നതിലേക്ക് പോകുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നിവയാണ് ലിവർ കണ്ടിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനെയും കാണുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *