ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയമുഴകളെ കുറിച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഗർഭാശയമുഴകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 20 മുതൽ 40 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും റീപ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 വയസ്സു മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഒരു 40 ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഗർഭാശയമുഴകൾ കാണാറുണ്ട്.

നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമായും കേട്ടുകേൾവി ഉള്ളതാണ് ഗർഭാശയ മുഴകൾ, ഫൈബ്രോയ്ഡുകൾ എന്നിവ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻറെ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഗർഭാശയമുഴകൾ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായും കാണുന്നത്. 35 മുതൽ 40 വയസ്സുള്ളവരിൽ ആണ് ഇത് വരുന്നത്. കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരിൽ ഇത് കൂടുതൽ ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫൈബ്രോയ്ഡോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുതലായും സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അമിതമായി വണ്ണമുള്ളവർ അതേസമയം ആർത്തവം വേഗം തുടങ്ങിയവർ.

അതായത് 10, 12 വയസ്സിനുള്ളിൽ തുടങ്ങിയവർ ഇവർക്കൊക്കെ ഹൈ റിസ്ക് ആണ്. ഈ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗർഭാശയമുഴ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് വരും. നല്ലപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഫൈബ്രോയ്ഡ് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ഉള്ളവരിലാണ് കൂടുതലായും ഫൈബ്രോയ്ഡ് കുറവായി കാണുന്നത്. മുഴകളുടെ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് അതിലേക്കു കടക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *