ഇ എസ് ആർ കുറയ്ക്കാൻ ശല്യത്തിലെ നീർക്കെട്ട് കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് വേദന മാറാൻ 100% ഫലം ഉറപ്പ്

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഈ എസ് ആർ നെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ഈ എസ് ആർ? നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ്‌ നോക്കാത്തതായി ആരും കാണുകയില്ല. അല്ലേ? ലാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ.എസ്.ആർ നോക്കണം എന്ന് പറയും. അവർ ഒരു പറഞ്ഞുതരും. എന്താണ് ഇതിൻറെ അർത്ഥം? എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.

ഈ.എസ്. ആർ ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് ട്യൂബിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എസ് ആർ എത്രയാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര പോപുലേറായി ആയിട്ട് ഇത് വരുന്നത്. എത്രയാണ് നോർമൽ ഇ എസ് ആർ? ഈ. എസ്. ആർ നോർമലായി പത്ത്-പതിനഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. പ്രായം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ. എസ്. ആർ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര പ്രായം ഉണ്ട് അതിനെ ഡിവിഡഡ് ബൈ 2. ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. 40 എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് 20 ഈ.എസ്. ആർ ആണ് നോർമൽ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. സ്ത്രീകളിൽ ഇത് കുറച്ച് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് 5, 6 കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത്? ഇത് കൂടുമ്പോഴാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്. അതായത് 20, 25,35 അങ്ങനെ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കണം. ഒരാൾക്ക് ഈ എസ് ആർ 35ന് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *