ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണു നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗതി വരരുത്

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയബെറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് വല്ലാണ്ട് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ഡയബെറ്റിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഇത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺൻറെ ഒരു കുറവ് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഡയബറ്റിക് മേലാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയബെറ്റിസ് പഷ്യന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻറെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 2019 ലെ സെൻസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 77 മില്യൺ ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഏകദേശം 2045 ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ 134 ലേക്ക് കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്.

അതിനേക്കാൾ വലിയത് ഏകദേശം ഒരു മില്യൻ ആളുകൾ ഡയബറ്റിസ് കാരണം എല്ലാ കൊല്ലവും ഇന്ത്യയിൽ മരണപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *