കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇനി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകും

ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ. അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രാശയത്തിൽ വരുന്ന കല്ലുകൾ. അത് പല ആൾക്കാർക്കും പല സമയത്ത് പല പ്രാവശ്യം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവാനോ വരാതിരിക്കുവാനുള്ള ഉള്ള കാരണങ്ങളും അത് പിന്നീട് പലപ്രാവശ്യം ആയിട്ട് വരുന്നതിന് തടയുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ആദ്യം അത് ഒരു വലിയ ഒരു സ്റ്റോൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ക്രൈസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്.

ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ, കാൽസ്യം ക്രിസ്റ്റലുകൾ, അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റലുകൾ മൂത്രം വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇവ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *