ഈ നാലു ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇത് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിച്ചുതരുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല

ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് സ്തനാർബുദം ലോകത്ത് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. സ്തനാർബുദം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു 10 വർഷത്തെ കണക്ക് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ത്രീകളിൽ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലും ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

ഇതിന് പ്രധാനമായ ഒരു കാരണം സ്ക്രീനിങ് മെമ്മറി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അതിവേഗം കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനു ചികിത്സ കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമായും ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രായമായവരിലാണ്. എങ്കിലും പാരമ്പര്യമായി കാണുന്ന ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ചില സമയങ്ങളിൽ മധ്യവയസ്കരിലും ചെറുപ്രായക്കാരിലും കാണാറുണ്ട്.

സാധാരണയായി 25 ശതമാനമാണ് പാരമ്പര്യമായി കാണുന്നത്. വേദനയില്ലാത്ത മുഴകൾ ആണ് സാധാരണ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം. മധ്യവയസ്കരിലും പ്രായമേറിയവരിലും വേദനയില്ലാത്ത മുഴകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും ഈ മുഴ ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ മുഴയില്ലാതെ വരുന്ന മറ്റ് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദ്രാവകം, അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ വെള്ളം പോലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *