ഉറക്കത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എംബോളിസം ശരീരത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

നമ്മൾ കുറെ വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ചുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ. പത്രങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആകാം. നമ്മളിൽ പലരും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആകാം. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്? അതിൻറെ കാരണങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ്? അത് എത്ര പേർക്കാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാൽ ആ ജീവൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും.

ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന് ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഉള്ള കാർഡിയക്ക് അറസ്റ്റ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു കാർഡിയോ പൾമനറി അറസ്റ്റിലേക്ക് ഉറക്കത്തിനിടയിൽ അറിയാതെ തന്നെ സംഭവിച്ചേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം.

അത് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് വരെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആയിരിക്കാം. ഈ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാകാതെ വരികയും ബ്ലഡ്ൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു പോവുകയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം ശ്വാസകോശതിന്റെ ധർമ്മമാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡ് ലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്.

എന്നാൽ കൂർക്കംവലി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് അപ്പർ റെസിപ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിൽ ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ റെസിപ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക്ന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിയിട്ടാവാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *