ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് നിസാരമായി കാണരുത്

സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നര വയസ്സ്, 2 വയസ്സ് ആകുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടികളെ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോയി മൂത്രമൊഴിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കക്കൂസിൽ പോകുവാനും അതുപോലെതന്നെ ക്ലീനാക്കി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മൂന്ന് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ സ്വന്തമായി ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും. പിന്നെ രാത്രിയിൽ സാധാരണ രണ്ടു വയസ്സുവരെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സുവരെ ഒക്കെയാണ് പാമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കുട്ടികളെ ഉറക്കാൻ ഉള്ളത്.

മൂന്ന് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മൂത്രം ഒഴിവാക്കുവാനും മറ്റും കാര്യങ്ങൾക്കും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള സമയത്ത് പറയും. ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകുവാനും തനിയെ ചെയ്യും. ഇനി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകുവാനും മൂത്രമൊഴിക്കാനും ഉള്ള സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റാതെ ബാത്റൂമിൽ അല്ലാത്ത മറ്റ് സ്ഥലത്തൊക്കെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനെയാണ് എനൂരസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ടോയ്‌ലെറ്റിൽ അല്ലാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ ഫ്ലോറിൽ ആകാം, മുറ്റത്ത് ആകാം, രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഒക്കെ ആകാം. ഇതിനെ എനോരിസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാത്രികാലത്ത് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം കുട്ടികൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ സാധാരണ അതിനെ ബെഡ് വെയ്റ്റിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ബെഡ് വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോർമൽ കണ്ടീഷനെ ആയിരിക്കും. മിക്കവാറും നാല് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *