ഈ രീതിയിൽ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നിത്യരോഗി ആകും ശ്രദ്ധിക്കുക

പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പ്രമേഹരോഗം വളരെ സാധാരണയാണ് എന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. ഏതാണ്ട് അഞ്ചിലൊരാൾ പ്രമേഹരോഗിയാണ്. പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അറിയാതെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. കൂടുതലാളുകളും അറിയാതെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാരണം അവർ ഒരിക്കലും രക്തം പരിശോധിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുപോലുമില്ല.

ഈ പ്രമേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടോ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമറിയാം രക്തം പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് കണ്ടെത്താമെന്ന്. പണ്ടൊക്കെ മൂത്രം പരിശോധിച്ചും ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മൂത്രപരിശോധന നടത്താറില്ല. ബ്ലഡ്‌ പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പല സമയത്തുള്ള പരിശോധനകളും ഉണ്ട്.

നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞുള്ള ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പ്, ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപുള്ള ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പ്. ഇങ്ങനെയും പരിശോധനയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിശോധനയുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയാൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച്. മൂന്നും കൂടി പരിശോധിക്കുക ഏതായാലും നടക്കുകയില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *