സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് വഴി കിഡ്നിയിൽ പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് യൂറിൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം

മൂത്രത്തിൽ പത വരുന്നതും കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആകുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ബ്ലഡ് പി എച് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശരീരത്തിൽ എത്ര അവയവങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കിഡ്നി. രണ്ട് ലങ്സ്. ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മൂത്രത്തിൽ പത കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കുന്നതും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ചില അമ്മച്ചിമാർ ഒരു 60 വയസ്സ്, എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവർ വന്നു പറയാറുണ്ട്. മൂത്രമൊഴിക്കുബോഴേക്കും ഭയങ്കര പതയാണ്. ഹാർപിക് ഒഴിക്കല് അല്ലാതെ തന്നെ ഈ പത കാരണം ഇതെല്ലാം ക്ലീനായി പോകുമത്രേ.

മൂത്രത്തിൽ പത എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ ആൽബുമിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പത ആയിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് പോലും ഇത് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പോലും മൈക്രോ ആൽബുമിൻ യൂറിയ എന്നുപറയുന്ന കൺഡിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പ്രത്യേകം ആയിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, കുറെ വർഷങ്ങളായി പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ ആണ്.

അതുണ്ടായാൽ ബെറ്റ് മെട്രോ കണ്ടീഷനിൽ എത്തി കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറെയൊക്കെ അത് ഡാമേജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വെയിറ്റ് ലോസ് അതായത് ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടമാകുന്നത് മൂലം വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിലെയോ ലിവറിലെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇതിനെ ക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *