മുഖം നിറം വയ്ക്കാൻ ഇനി വെറും ഏഴു ദിവസം മാത്രം മതി ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ

എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വെറുതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും കണ്ണാടി നോക്കാത്ത ആരുമില്ല. പുരുഷന്മാർ ആണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ആണെങ്കിലും ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കണ്ണാടി നോക്കുന്നവരാണ്. കാരണം എല്ലാവരും അവരവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. ഒരു മുഖക്കുരു വന്നാൽ അത് പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയോ ആവോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശങ്കയാണ്.

അപ്പോൾ ഈ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപോലെ കാണുന്ന, സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ചർമ്മ പ്രശ്നമാണ് മുഖക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത്. മുഖക്കുരുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് മുഖക്കുരു? മുഖക്കുരുവിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മുഖത്ത് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥികളിൽ ആണ് നമുക്ക് മുഖത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൊയ്‌സ്റ്ററൈസർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ എണ്ണമയം ഒക്കെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതും. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥികളുടെ ശിശിരങ്ങൾ അടയുമ്പോൾ ആണ്.

ഈ സെബവും അതുപോലെതന്നെ ഓയിലും ഗ്രന്ഥികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അത് മുഖക്കുരു ആയി പരിണമിക്കുന്നത്. ഇനി മുഖക്കുരു വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ആണ്. നമ്മൾ സ്ത്രീകളിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ രീതികളിൽനിന്ന് എണ്ണയും കൂടുതലായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ എണ്ണമയം കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുബോഴാണ് മുഖത്ത് അത് വരുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *