ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ ആണ് വില്ലൻ

ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് മുഴുവൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നതിന് ഒരു 70 ശതമാനവും കാരണം പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻറെ കാരണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ കാണിക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് പാൻപരാഗ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ കൂടുതലായിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ആ ശീലം നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ നിന്നും കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തൊണ്ടയിലും വായിലും വരുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ എണ്ണത്തിൽ നല്ല കുറവുണ്ട്. പക്ഷേ പുകയില നമ്മൾ സിഗരറ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസറിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് തൊണ്ടയിൽ കാൻസർ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം.

മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ആണെങ്കിൽ മൂക്കിൻറെ ബാക്കിൽ, അതിൻറെ സൈഡിൽ ആയിട്ട് സൈനസുകൾ, അതിൻറെ ബാക്കിൽ ആയി മീസോ ഫയറിംഗ്, താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വായ് ക്യാൻസറുകൾ പിന്നെ തൊണ്ടയിലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ. ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ക്യാൻസറിനെ ആണ് നമ്മൾ തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *