എത്ര കടുത്ത പുകവലി ശീലവും മാറും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

പലരും പലതവണയായി ചോദിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പുകവലി എങ്ങനെ ഒന്ന് നിർത്താൻ പറ്റും? നിർത്തണം എന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പലപ്പോഴും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. കുറച്ചുനാളത്തേക്ക് ഒന്നു നിർത്തും. പിന്നെയും പിന്നെയും നിർത്തണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ പലപ്പോഴായി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇത്തരക്കാർക്ക് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും അതിന് കൂടപ്പിറപ്പായി തന്നെ ഉണ്ടാകും. 50 വയസ്സിന് ശേഷമാണ് പുകവലി കൊണ്ടുള്ള ദൂഷ്യ വശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങുക.

അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. സി ഒ പി ഡി എന്നതാണ് അസുഖം. അതിൽ രണ്ട് കമ്പോണേന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുകവലികൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ അസുഖം നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അനുവദിച്ച ഒന്നല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു വലിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ പുകവലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പുകവലിക്കാൻ.

ആയി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒരുമിച്ച് അതങ്ങ് നിർത്തുക. അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് ഇന്ന ദിവസം മുതൽ അതായത് അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഞങ്ങൾ പുകവലിക്കില്ല എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ടു കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഒരു തീർപ്പാക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *