സത്യത്തിൽ ഇതിന് കാരണം മദ്യപാനം മാത്രമല്ല ഇവനാണ് വില്ലൻ ഇതാ പരിഹാരം

പണ്ട് അമിത മദ്യപാനികളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഫാറ്റിലിവർ, ലിവർ സിറോസിസ്, ക്യാൻസറും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മദ്യം തൊടുക പോലും ചെയ്യാത്ത പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മൂലമായിരുന്ന സ്കാൻ നടത്തിയാൽ ഫാറ്റി ലിവർ ആണെന്നുള്ളത് മനസിലാകും. ഇന്ന് വളരെ സാധാരണമാണ് ഇതൊക്കെ. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം.

മദ്യം കഴിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാകുന്ന കരൾ രോഗത്തിന് കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫാറ്റി ലിവർ, ലിവർ സിറോസിസ് ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു പിടിക്കാം. മാത്രമല്ല അതിൻറെ കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ലിവർ ഫെയിലിയർ എന്നിവയും കാൻസറും ഒക്കെ പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കരൾ പ്രധാനമായും നാല് തരമാണ്. ഫാറ്റിലിവർ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അഥവാ കരളിലെ നീർക്കെട്ട്, ലിവർ സിറോസിസ് അഥവാ കരൾ ചുരുങ്ങുക, ലിവർ കാൻസർ എന്നിവയാണ്.

ഇത്തരം വിവിധഘട്ടങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ്. കരൾ പ്രധാനമായും മൂന്നു തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള പ്രക്രിയ, രണ്ട് ദഹനത്തിൽ നിന്നും ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്കും വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക.

ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം വസ്തുക്കൾ തുടർച്ചയായി ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് നിറങ്ങളുടെ സംശയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *