യൂറിക്കാസിഡ് പൂർണമായും മാറാനും കൂടാതിരിക്കാനും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ജോയിന്റുകളിൽ ഒക്കെ വേദന വരുന്നുണ്ട്. അല്ലേ? അപ്പോൾ പരസ്പരം പറയാറുണ്ട് യൂറിക്കാസിഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കൂ. ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. അത്രത്തോളം ഇന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ് യൂറിക്കാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂറിക്കാസിഡ്ന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആണ്.

നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ യൂറിക്കാസിഡിന് ഉണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ യൂറിക്കാസിഡ് കൂടിയാൽ ഒരു ലക്ഷണവും ചിലരിൽ കാണിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള യൂറിക്കാസിഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്യൂരിൻ എന്ന് പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്.

യൂറിക്കാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നി അതിന് അരിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും അത് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് യൂറിക്കാസിഡ് കാണുന്നത്. അതിനു രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അമിതമായ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് മെറ്റബോളിസം പിയൂറിൻ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മെറ്റബോളിസം കൂടി നമുക്ക് ബ്ലഡിലെ നോർമൽ യൂറിക് ആസിഡ് വർദ്ധിക്കാം.

അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു കാരണം ഇത് യൂറിക്കാസിഡ് ബ്ലഡ് അധികം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കിഡ്നി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കുമ്പോൾ യൂറിക്കാസിഡ് ശരിയായ രീതിയിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് യൂറിക്കാസിഡ് വർദ്ധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *