നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എത്ര ആഴമായ വ്രണങ്ങളും ഉണങ്ങും ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് സ്പെസിഫിക് കാര്യത്തിന് കുറിച്ച്ട്ടാണ്. ഡയബെറ്റിക് ക്യാപിറ്റൽ ആയ നമ്മുടെ നാട് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്, കാലിൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ട് ഡയബറ്റിസ് കാരണം ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ പലസ്ഥലത്തും ഇന്ത്യൻ പഠനങ്ങളിൽ തന്നെ 7 ശതമാനം രോഗികൾക്ക് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് പോയ്സൺ പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട്. ഏഴ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയതാണ്.

പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ജനസംഖ്യ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കാണ് എല്ലാം ഡയബെറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും കാലിന് മരവിപ്പ് വരും. ആ കാലിലെ മരവിപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരും. വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ടാലും വേദന ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് പോകുന്നത്. മുറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലർക്ക് അത് ഉണങ്ങും.

ചിലർക്ക് അത് മാറും. ചിലർക്ക് അത് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകളിളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. കാല് മരവിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ കാലം മരവിച്ചുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഏറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതും ഇതിന്റെ ആരംഭം കാലിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നതും. ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ ആണ് അവരുടെ കാലുകൾ പെട്ടെന്ന് അസാധാരണ കാലിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് വീർക്കും.

അങ്ങനെ വീർത്ത പോലെ കാൽ വരും. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇത് സാധാരണ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് തള്ളിനീക്കും. ഷുഗര് കണ്ട്രോള് ചെയ്ത് ആൻറിബയോട്ടിക് എല്ലാം കഴിച്ചാലും മാറും എന്നാണ് മിക്ക ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത്. അന്നേരം എക്സ് റേ എടുക്കുകയോ മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയോ ഇല്ല പക്ഷേ ആ സമയമാണ് നമുക്ക് അമൂല്യമായ സമയം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *