ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വിഷാശംങ്ങളും പുറത്തുപോയി അവയവങ്ങൾ ക്ലീൻ ആകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊരു പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പഴയത് എന്നുപറയുമ്പോൾ അത്ര പഴയതല്ല. എന്നാലും 2016 നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ പേര് അധികം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻറെ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലാകും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷാംശങ്ങളാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്.

ഇത് എന്നുപറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അടുക്കളയിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ചാരം വരും. അപ്പോൾ ഈ ചാരം അടുപ്പിൽ തന്നെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അത് കത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കുവാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചാരം എടുത്ത് മാറ്റിയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ ഇറക്കിവെച്ച് കത്തിക്കുന്നത്.

ഇത് ഒരു ഐഡിയയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിൻറെ ബൈ പ്രൊഡക്ട് ആയി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്നു പറയുന്നത്. ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൾസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലായി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ അടുപ്പിൽ ചാരം കൂടുതലായി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വീണ്ടും പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. വീണ്ടും ഇറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും.

അടുക്കള മൊത്തം ചാരം നിറയും. കരി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *