നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഉറപ്പാണ് ഓറൽ ക്യാൻസർ

ഫെബ്രുവരി നാല് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും വേൾഡ് കാൻസർ ഡേ ആയിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ദ കെയർ ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ്. അതിൻറെ ഏറ്റവും ഇംപോർട്ട്ന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസ്‌പെക്ട് എന്താണ് എന്ന് വച്ചാൽ പബ്ലിക് അവയർനെസ് എബൗട്ട് ക്യാൻസർ എന്നാണ്. കാൻസറിനെക്കുറിച്ച് പബ്ലിക്ന് കൂടുതൽ അവയർനെസ് നൽകുന്നതിൻറെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യാന്സറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ അവയർനസ് പബ്ലിക്ന് നൽകുക എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

വേൾഡിലെ ക്യാൻസർ എടുത്താൽ ആറാമത്തെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് ഓറൽ ക്യാൻസർ. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഓറൽ ക്യാൻസറിനെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനു കാരണം ലോകത്തിലെ മൂന്നിൽ ഒന്നായ ഓറൽ ക്യാൻസർ ഇന്ത്യയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓറൽ ക്യാന്സറിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനസ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

ആദ്യമായി ഓറൽ ക്യാൻസർ അഥവാ വായയിലെ അർബുദരോഗം സ്ത്രീകളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണയായി ഒരു 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് ആണ് ഈ പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നത്. അതിൽ കുറേയും വയസ്സുള്ളവരിലാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *