യൂറിനിൽ രാവിലെ ഈ നിറവ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മാറിയ രോഗത്തിൻറെ തുടക്കമാണ്

സാധാരണ വീഡിയോകളിൽ ഒരു രോഗത്തിനെ പറ്റി, അതായത് രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം, രോഗത്തിൻറെ കാരണങ്ങൾ, ചികിത്സാരീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രോഗലക്ഷണതിനെക്കുറിച്ച് ആണ്. ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആശങ്കാജനകവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ് മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുക എന്നുള്ളത്.

ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗലക്ഷണം ന്യൂറോളജിyil ഇല്ലെന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ. കാരണം മൂത്രത്തിൽ ഒട്ടും നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയും അതുമൂലം രോഗശാന്തിയും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻറെ പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യവും ഗൗരവവും.

സാധാരണഗതിയിൽ മൂത്രത്തിൽ ചോര പോകുക എന്നുള്ളത് 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് രോഗി സ്വയം കാണുകയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സകളും ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് സാധാരണഗതിയിൽ രോഗിക്ക് പ്രത്യേക സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ കൂടുതലായി കാണുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *