സീക്രസ്കലനം മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സമയം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ മാർഗം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഒത്തിരി ആളുകൾ വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് താല്പര്യം തന്നെ തോന്നാറില്ല എന്നൊക്കെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നുവർഷമായി ഉദ്ധരണം നടക്കുന്നില്ല. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത പോകുന്നു.

എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരം എന്ന് അറിയുന്നില്ല. ചിലർ വന്ന് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും നടക്കുന്നില്ല. എൻറെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ്. എൻറെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഷുഗർ ഉണ്ട് ചിലർ ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക്കാസിഡ് ഉണ്ടോ? ചിലർ പറയും ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. പകുതി ശതമാനം ആളുകൾക്കും പ്രമേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത്.

പിന്നെ ഉള്ളത് കൊളസ്ട്രോൾ. യൂറിക് ആസിഡ് എന്താണ്?ശാരീരികമായി ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി. ആളുകൾക്ക് യൂറിക്കാസിഡ് മൂലം ഇങ്ങനെ വരാം. ഇത് എപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ജോയിൻറ് പൈനുകൾ വരുന്ന സമയത്താണ്. പക്ഷേ അതുമാത്രമല്ല ജോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻറെ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകും. മറ്റ് പലതും ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *