സ്ത്രീകളുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അമിതമായ ചൂട് വിയർപ്പ് ബ്രസ്റ്റിൽ വേദന വജൈനയിൽ ഡ്രൈനെസ്സ് സ്മെൽ എന്നിവ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആർത്തവ വിരാമത്തോട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോനാൽ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് മെനോപോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം? റെഗുലർ ആയി വരുന്ന പീരിയഡ്‌സ് ഒരു 12 മാസം കാലയളവിലേക്കു വരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആർത്തവവിരാമം അല്ലെങ്കിൽ മെനോപോസ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്.

മേനോപോസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണുകളിൽ ഓവറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പോലുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ അളവു കുറയുകയും നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ ഓവറിയുടെ ഫങ്ക്ഷൻ കുറഞ് വന്ന് അത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ആർത്തവവിരാമം അല്ലെങ്കിൽ മേനോപോസ് സംഭവിക്കുന്നത്.

ആർത്തവവിരാമത്തിനു മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അത് ഈ 12 മാസക്കാലയളവിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. പലപ്പോഴും ഒരു 40 വയസ്സ് തൊട്ട്, ചില സ്ത്രീകൾക്ക് 35 വയസ്സു മുതൽ തന്നെ ഇതിനെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം നമ്മളിൽ പലർക്കും കുറവാണ്. നാല് മുതൽ എട്ട് വർഷം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്.

ചില ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒന്ന്, രണ്ട് വർഷം മാത്രം ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *