നിങ്ങൾ മെലിഞ്ഞിട്ട് ആണോ നിങ്ങളുടെ തടിയും ശരീരവും എല്ലാം നിറം വയ്ക്കും ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി

അമിതവണ്ണക്കാരാണ് കൂടുതലെങ്കിലും തീരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരങ്ങൾ കാരണം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും, ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും സാമൂഹികവുമായ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. കുറച്ചു പേർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഇത് വളരെ കുറച്ചു പേരുടെ പ്രശ്നമായതിനാൽ മോഡൽ മെഡിസിന് ഡോക്ടർമാരോ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആയി കാര്യമായി ചികിത്സ നൽകാറില്ല.

രക്തപരിശോധനകൾ കഴിഞ്ഞ രോഗം ഒന്നുമില്ല എന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും മാത്രമാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ചാർജ് ഞങ്ങൾ മാനസികമായി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്ക് അറിയേണ്ടത് ചില പോസ്റ്റ് പെടുത്തി ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രീയമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം പോലും തടസ്സമാണ്.

അതുപോലെതന്നെ മോഡലിംഗ്, അഭിനയം, എയർഹോസ്റ്റസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അമിതമായി ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത്. ബി എം ഐ 18.5 താഴെയാണെങ്കിൽ അത് ആരൊക്കെ കുറവിനും, ക്ഷീണത്തിനും, പെർഫോമൻസ് കുറവിനും ഒക്കെ കാരണമായേക്കാം? കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *