ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എത്രയൊക്കെ ചികിത്സിച്ചിട്ടും മാറാത്ത ശരീരവേദനയും രോഗങ്ങളും മാറും

നമ്മൾ പലരും കാലങ്ങളായി വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ? ചില മാസങ്ങളിൽ വേദനകൾ ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് ജോയിനറുകൾ മാറി മാറി വേദനകൾ ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് ചെറിയ എവിടെ പിടിച്ചാലും വേദന ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കൈകാലുകൾ നിവർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ചിലർക്ക് കാൽ തറയിൽ തൊടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്.

അസഹ്യമായ വേദന ആയിരിക്കും. കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചു പിടിച്ചു നടന്നു വേണം ബാത്റൂമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലേക്ക് ചൊല്ലുവാൻ. കുറച്ച് ഒന്ന് വെയിറ്റ് കുറച്ച് വരണമെങ്കിൽ നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ജീവിത സമ്പ്രദായങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള മെഡിസിനും എടുക്കും. കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പിന്നെയും പഴയ അവസ്ഥ.

അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടും വിജയിക്കാത്തവർക്ക് ഉള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണ് ഇത്. ഞാൻ പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെതന്നെ വലിയ ചിലവുകൾ ഒന്നുമില്ല. വേറെ ഒന്നുമില്ല. 16 മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിംഗ്. കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വിജയിച്ചിട്ടാണ് അവർ നോബൽ പ്രൈസ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കികൊണ്ടുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ക്കുറിച്ച് മണിക്കൂറുകളാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.

പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇംപോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് 16:8 മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അത് 16 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ 8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതാണ് 18:6. അതായത് 18 മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിംഗ്. ആറുമണിക്കൂർ ഫുഡ് കഴിക്കും. അടുത്തതാണ് 20:4. അതായത് 20 മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റ്. ന്നാല് മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *