മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് മൂക്കിൻറെ പാലത്തിൽ ഒരു ഒരു മാറ്റം മൂലമാണ് എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

മൂക്കിന്റെ പാലം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക്. എന്താണ് സെപ്റ്റാൻ? നമ്മുടെ മൂക്കിന് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മൂക്കിൻറെ സെപ്റ്റംൻ. എക്വൽ പാർട്സ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് മൂക്കിലൂടെ സുഖമായി എയർ ഉണ്ടാകും. മൂക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള ട്രാക്ടറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലുകളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വായു അറകളാണ് ഈ സൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഈ സൈനസുകളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വായിൽ ഉമിനീർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സൈനസുകളിൽ സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ മൂക്കിനുള്ളിലേക്ക് വരികയും തൊണ്ടയിൽ കൂടി അത് വയറിനുള്ളിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ക്ഷൻ. മൂക്കിൻറെ പാലം വളഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

അത് c ഷേപ്പിൽ ആകും. S ഷേപ്പിൽ ആകും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂക്കിൻറെ പാലം വളയാതെ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം? അത് രണ്ടുതരത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന് ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റേത് എക്വാട് കാരണങ്ങൾ. എക്വാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്കളാണ്. പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫൈറ്റ്. പിന്നെ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സാധാരണഗതിയിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഷ്ടിചുരുട്ടി നല്ലൊരു ഇടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് ആകെ ചതഞ് പോകും.

അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ, ഫുട്ബോൾ എന്നിവ മൂക്കിൽ വന്ന അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ്. ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *